Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên được thành lập theo Quyết định số 46/2018/QĐ - UBND ngày 19/12/218 của UBND tỉnh Hưng Yên, là một đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên.

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HƯNG YÊN.

Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường An Tảo, TP Hưng Yên.

Website: http://cdchungyen.vn    

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo đơn vị: Phó Giám đốc phụ trách - TTUT.BSCKII. Nguyễn Anh Đức