Văn bản Bộ Y Tế

Loại văn bản Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Download
Công văn Số 359/BYT-TT-KT Hướng dẫn công tác truyền thông Y tế năm 2017 Ngày 23 tháng 01 năm 2017 cvb-2017-359-1.pdf
Công văn tăng cường khám chữa bệnh dịp tết nguyên đán số 35/KCB-QLCL Công văn chỉ đạo tăng cường công tác khám, chữa bệnh và Mẫu báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ngày 11/01/2017 Công-văn-chỉ-đạo-khám-chữa-bệnh-và-báo-cáo-Tết-Nguyên-đán-Đinh-Dậu-2017.pdf
Thông tư 59/2015/TT-BYT Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 31/12/2015 tt-2015-59-1.pdf

Điểm báo