Vấn đề quan tâm

Trong những năm qua, Bệnh viện YHCT tỉnh Hưng Yên luôn là một trong số các bệnh viện tuyến tỉnh đi đầu trong công tác chuyển giao kỹ thuật, đổi mới, hoàn thiện các phương pháp điều trị mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh. Với sự phát triển đó, bệnh viện đã được UBND tỉnh cho phép tăng từ 150 lên 180 giường bệnh và là bệnh viện đầu ngành trong toàn tỉnh về phục hồi chức năng và YHCT.

Hiện nay khu vực miền Bắc đang phải hứng chịu những đợt lũ đầu mùa khủng khiếp. Vì thế, môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng do nước thải từ cống rãnh, các công trình vệ sinh hòa tan trong nước, những xác động vật chết. Đây là nguyên nhân khiến một số dịch bệnh bùng phát, người dân phải dối diện với rất nhiều bệnh tật do ảnh hưởng môi trường sống.

Pages