Tin trong nước

        Thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 14/5/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường vận động thể lực trong ngành y tế, Sở Y tế Hưng Yên vừa chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 06, đồng thời chỉ đạo Công đoàn ngành y tế tổ chức triển khai phong trào vận động thể lực bằng các hình thức phù hợp với đặc thù của ngành, của địa phương.

       Ngày 6/5/2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (Nghị định số 155) và một số văn bản pháp luật liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm mới ban hành.

        Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Y tế; đại diện Vụ chế độ kế toán, Bộ Tài chính; các đại biểu gồm thủ trưởng đơn vị, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, trưởng phòng vật tư, trang thiết bị các đơn vị trong ngành.

       Vừa qua, Bệnh viện Mắt tỉnh đã phối hợp với Bệnh viện Mắt trung ương tổ chức khám, phẫu thuật thay thủy tinh thể hơn 80 bệnh nhân trong toàn tỉnh.

        Ngày 23/3/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Chương trình Chống lao Quốc gia tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3; Sơ kết 5 năm triển khai Chiến lược Quốc gia phòng, chống lao và Phát động Chương trình hành động Quốc gia chấm dứt bệnh lao đến năm 2030. 

Pages