Tin trong nước

Theo thông tin từ Vụ Truyền thông- Giáo dục, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, ngày 29/12, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình đã công bố 10 sự kiện nổi bật, tiêu biểu của ngành Dân số năm 2015

Chiều 4-1, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa với quy mô 250 giường bệnh (trên cơ sở nền tảng Phân viện pháp y tâm thần Trung ương phía Nam tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Pages