Tin hoạt động ngành

Ngày 28/6/2016, Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn triển khai thông tư số 54/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo bệnh truyền nhiễm cho cán bộ trực tiếp làm công tác thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm tại các đơn vị y tế trong tỉnh.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và xây dựng giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong nỗ lực giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh của toàn tỉnh.

Vừa qua, Sở Y tế Hưng Yên đã có buổi làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường về biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường và nhiễm độc chì của người dân thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm.

Trong 03 ngày, từ 14-16/9/2015, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện Yên Mỹ đã tổ chức 03 lớp tập huấn cho 180 học viên là trưởng các dòng họ, chi, phái sinh sống trên địa bàn huyện về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Từ ngày 10 – 26/8/2015, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với trung tâm y tế các huyện/thành phố tổ chức 10 lớp tập huấn kiến thức truyền thông về về bảo hiểm y tế cho hơn 350 học viên là cán bộ y tế; cán bộ chính sách xã hội tuyến huyện và xã.

Pages