Phòng chống dịch bệnh

Ngày 3/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao lưu “Vòng tay nhân ái” - ủng hộ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Tham dự Chương trình có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, cùng đông đảo cán bộ y tế và người dân Thủ đô...

Năm 2015, công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các địa phương trong cả nước đã có chuyển biến đáng kể với 10 sự kiện nổi bật như: mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS tiếp tục ổn định và được kiện toàn; ban hành nhiều thông tư, văn bản qui phạm pháp luật và hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống HIV/AIDS; thực hiện thí điểm tư vấn xét nghiệm tại cộng đồng và triển khai xét nghiệm khẳng định HIV tại tuyến huyện

Pages