Ngày ban hành: 
2015
Trích yếu: 
Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học của hệ truyền thông giáo dục sức khỏe 2014 do Trung tâm Truyền thông GDSK biên soạn năm 2015
Download: