Số-Ký hiệu: 
Số 359/BYT-TT-KT
Ngày ban hành: 
Ngày 23 tháng 01 năm 2017
Trích yếu: 
Hướng dẫn công tác truyền thông Y tế năm 2017
Download: