Số-Ký hiệu: 
836/SYT-NVY
Ngày ban hành: 
19/08/2013
Trích yếu: 
Về việc hướng dẫn triển khai chẩn đoán và điều trị rubella theo Quyết định của Bộ Y tế ban hành (2354/QD-BYT ngày 04/7/2013)