Số-Ký hiệu: 
59/2015/TT-BYT
Ngày ban hành: 
31/12/2015
Trích yếu: 
Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Download: