Trong năm 2019, Chic cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã lấy 208 mẫu thực phẩm để xét nghiệm; trong đó, 52 mẫu rau, củ, quả, thịt được kiểm tra nhanh đều đạt các chỉ tiêu: Dư lượng Nitrat, Saltutamol, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; 156 mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm các chỉ tiêu: Ecoli, coliform, hàn the, methanol, phẩm mầu, aldehyt, acid sorbic, sanbutamol, pb, as… chỉ có 02 mẫu không đạt, đang chờ xử lý.

Việc lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sản phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng, chống ngộ độc thực phẩm…

                                                                                           Tin, ảnh: Đỗ Huế