Thực hiện công điện 3153/CĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc đảm bảo tật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2020. Để chủ động trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhất là các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông đối với các phương tiện xe mô tô, xe gắn máy; khuyến khích cán bộ CNVC và gia đình sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân nhằm giảm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong đợt cao điểm nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020.

Các cơ sở y tế theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo nhân lực, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân, chuẩn bị đủ số lượng máu, đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm vui chơi, lễ hội…

 Bố trí phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực 24/24h trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo về những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong lĩnh vực, địa bản quản lý về Sở Y tế.

                                                                                                    Tin: Đỗ Huế