Từ ngày 18 – 20/11, Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ phòng chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và mới nổi cho 30 học viên là cán bộ làm công tác truyền thông, bác sĩ, điều dưỡng tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên.

Tại lớp tập huấn, học viên được trang bị kiến thức cơ bản nhất về truyền thông nguy cơ như: khái niệm cơ bản về truyền thông nguy cơ, năm nguyên tắc và ba thành tố của truyền thông nguy cơ, lập kế hoạch truyền thông một vụ dịch, truyền thông theo các giai đoạn dịch, giám sát hoạt động truyền thông tại tuyến cơ sở,… Bên cạnh đó, các học viên cũng tiến hành chia nhóm để thảo luận, trình bày về mục tiêu, đối tượng, phương pháp theo chủ đề mà giảng viên đưa ra nhằm nâng cao hơn nữa kĩ năng về lập kế hoạch, giám sát trong quá trình làm truyền thông tại cơ sở.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn về truyền thông nguy cơ.

                                                                   Tin, ảnh: Hồng Thắm