Theo thống kê của Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang, hiện nay tỷ số giới tính khi sinh của huyện giảm từ 125 nam/100 nữ (năm 2018) xuống còn 114 nam/100 nữ. Trong đó những xã có tỷ số giới tính khi sinh thấp phải kể đến: Tân Tiến (86 nam/ 100 nữ), Phụng Công (92 nam/100 nữ), thị trấn Văn Giang (96 nam/100 nữ), Xuân Quan (108 nam/100 nữ). Bên cạnh đó, tỷ lệ sinh con thứ 3 của huyện mặc dù giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng luôn trong tình trạng đáng báo động với mức  20,8%.

Trong thời gian tới, Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số thông qua việc triển khai các chương trình, đề án, đa dạng các hình thức truyền thông để tuyên truyền, tư vấn về các vấn đề nổi cộm trong xã hội nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dân số.

                                                          Tin, ảnh: Hồng Thắm