Số-Ký hiệu: 
Số 678/SYT-NVY
Ngày ban hành: 
Ngày 29 tháng 7 năm 2016
Trích yếu: 
Tăng cường công tác giám sát bệnh bạch hầu và tiêm chủng phòng bệnh