Số-Ký hiệu: 
Số 682/SYT-NVY
Ngày ban hành: 
Ngày 29 tháng 7 năm 2016
Trích yếu: 
Đảm bảo bí mật người nhiễm HIV trong quá trình rà soát số liệu