Số-Ký hiệu: 
Số 680/SYT-NVY
Ngày ban hành: 
Ngày 29 tháng 7 năm 2016
Trích yếu: 
Hưởng ứng tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ 01-07/8/2016