• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH HƯNG YÊN                      ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN VỀ DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH HƯNG YÊN: 0389.988.266 HOẶC 0966.331.515
Thông tin chi tiết:
Phan Tiến Sơn
Giám đốc Phan Tiến Sơn
Giới tính Nam
Trình độ BS CKII
Thuộc về bộ phận Ban Giám đốc
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

- Phụ trách chung mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trước Bộ Y tế, UBND tỉnh và Sở Y tế; Chủ tài khoản của đơn vị.

- Là chủ tịch Hội đồng: Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng tuyển dụng viên chức, Hội đồng khoa học công nghệ và Hội đồng lương của đơn vị.

- Tham gia các Chương trình, Đề án, Dự án, Hội đồng và Ban chỉ đạo do Sở Y tế và UBND tỉnh phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức và quy hoạch cán bộ; Tổ chức - Hành chính - Tài chính, Kế hoạch - Nghiệp vụ và đối ngoại.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, Kế hoạch - Nghiệp vụ, Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc, vacxin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị vật tư, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

- Quản lý nhân lực ,tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp ký miễn các khoản kinh phí cho các cá nhân và tổ chức trong ngoài cơ quan.

- Trực tiếp phê duyệt các quyết định của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và Sở Y tế.

LIÊN KẾT WEBSITE
THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn cảm thấy chất lượng dịch vụ của chúng tôi thế nào?